LEGO NA SZTUKI

 

Fundacja Lego                                                                                                Rodzina założyciela Grupy Lego utworzyła ponad 30 lat temu Fundację LEGO. Cel przyświecał jedno, aby zapewnić dzieciom dostęp do zabawy i nauki. Bo wiadomo, że dzieci także poprzez zabawę uczą się, kształtują umiejętności i postawy. Fundacja Lego posiada 25% udziałów w Grupie Lego. A więc kupując i budując klocki Lego, pomagamy zrobić to samo także wielu innym dzieciom na całym globie. Inspirowanie dzieci, pomaganie w rozwoju, to cel fundacji dzięki któremu najmłodsi będą dobrze funkcjonować w szybko zmieniającym się współczesnym świecie. A numerem jeden w całej tej inicjatywie są oczywiście dzieci najbardziej narażone na braki w dostępie do nauki i zabawy. Przykładem takich działań są nakłady humanitarne dla dzieci z obszarów dotkniętych kryzysami. Fundacja Lego ogłosiła także nowy grant na projekt wspierający dzieci autystyczne oraz dzieci z ADHD. Ta szczególna dotacja jest odpowiedzią na niedofinansowanie neuroróżnorodności i usług pomocowych. Ten problem starać się będzie rozwiązać Fundacja Lego, której celem jest inspirowanie realnych doświadczeń edukacyjnych, które właściwie służą dzieciom neuroróżnorodnym, tak aby mogły uczyć się tak samo jak wszyscy. I aby technologia edukacyjna nie miała już problemów z ich odpowiednią nauką. Rozejrzyj się po naszym sklepie i znajdź to, czego szukasz. Oferujemy klocki Lego na sztuki. Aby zidentyfikować klocek do jakiego zestawu należał, wystarczy znać numer. W naszym sklepie także znajdziesz klocki Lego na sztuki po numerze.